Logo
MIỄN TIỀN CÔNG CHÊNH LỆCH KHÁM BỆNH

MIỄN TIỀN CÔNG CHÊNH LỆCH KHÁM BỆNH

Từ ngày 01/01/2019 Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark chính thức miễn tiền công chênh lệch khám bệnh

Nhằm giảm tải chi phí cho bệnh nhân và giúp đỡ người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn

Từ ngày 01/01/2019 Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark chính thức miễn tiền công chênh lệch khám bệnh đối với tất cả các khách hàng có BHYT đến sử dụng dịch vụ y tế tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark.

Đối với Bảo Hiểm Y Tế loại được hưởng 100%, Bệnh viện còn miễn thêm chi phí chênh lệch các cận lâm sàng liên quan

(Lưu ý: không áp dụng với khách hàng dịch vụ)

Các tin khác