Logo
GÓI KHÁM SỨC KHỎE

GÓI KHÁM SỨC KHỎE

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI SHING MARK- BẢO HIỂM “TƯƠNG LAI” VỮNG CHẮC CHO SỨC KHỎE MỖI NGƯỜI.
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI SHING MARK- BẢO HIỂM “TƯƠNG LAI” VỮNG CHẮC CHO SỨC KHỎE MỖI NGƯỜI.

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark thiết kế gói khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn phù hợp với tất cả mọi người, để mang lại cho người dân Việt Nam một sức khỏe tốt hơn.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám tầm soát ung thư cho nam VIP
Gói khám tầm soát ung thư cho nam VIP

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai
Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu

An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi
An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng chuyên sâu

An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho phụ nữ trên 45 tuổi
An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho phụ nữ trên 45 tuổi

bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng chuyên sâu

Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi
Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chụp X-Quang

Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc
Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm và chụp X-quang