Logo
Góc Tri Ân

Góc Tri Ân

TỰ HÀO KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN ĐHYD SHING MARK
TỰ HÀO KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN ĐHYD SHING MARK

Thương hiệu Bệnh viện ĐHYD Shing Mark được khẳng định không chỉ đối với người dân trong khu vực mà còn được khẳng định với sự tin yêu của những người Việt định cư ở nước ngoài. Sau đây là toàn bộ bức thư của 1 trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân là người ngoại quốc, Việt Kiều gửi tới tập thể cán bộ Bệnh viện ĐHYD Shing Mark.

Chia Sẻ Của Bệnh Nhân Về Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark
Chia Sẻ Của Bệnh Nhân Về Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

PHÓNG SỰ DO TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT THỰC HIỆN.