Logo
Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

NGUYỄN THỊ DUNG
NGUYỄN THỊ DUNG
Bác sĩ CKI - Khoa da liễu
THÁI BÌNH
THÁI BÌNH
ThS Bác sĩ - Khoa Tai Mũi Họng
TRẦN ĐẶNG ĐÌNH KHANG
TRẦN ĐẶNG ĐÌNH KHANG
ThS Bác sĩ - Khoa Mắt
NGUYỄN LÊ ANH THƯ
NGUYỄN LÊ ANH THƯ
Bác sĩ - Khoa nội
ĐINH THANH BÌNH
ĐINH THANH BÌNH
Bác sĩ CKII - Khoa Ung Bướu
NGUYỄN VĂN NHÂN
NGUYỄN VĂN NHÂN
Bác sĩ CKI - Khoa ngoại
DƯƠNG THỊ BÉ
DƯƠNG THỊ BÉ
ThS Bác sĩ - Chẩn Đoán Hình Ảnh
NGUYỄN THANH HÀ
NGUYỄN THANH HÀ
Bác sĩ CKI - Khoa ngoại
NGUYỄN VĂN CHÁNH
NGUYỄN VĂN CHÁNH
Bác sĩ - Tim Mạch
TRẦN VĂN NHÂN
TRẦN VĂN NHÂN
Bác sĩ - Khoa ngoại
LÂM TIẾN HÀ
LÂM TIẾN HÀ
Bác sĩ CKI - Khoa Nhi
PHẠM HOÀNG MINH ĐẠT
PHẠM HOÀNG MINH ĐẠT
Bác sĩ CKI - Cấp cứu