Logo
Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

PHẠM LÊ VY
PHẠM LÊ VY
Bác sĩ CKI - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
NGUYỄN NGỌC MAI
NGUYỄN NGỌC MAI
Thạc sỹ Bác sỹ Nội tổng quát
CHANG WU SHOU
CHANG WU SHOU
Bác sĩ Chuyên gia Đài Loan
TRẦN THỊ TÂM
TRẦN THỊ TÂM
Bác sĩ Gây mê hồi sức
NGUYỄN THANH LÀNH
NGUYỄN THANH LÀNH
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
LIN CHENG KUAN
LIN CHENG KUAN
Bác sĩ Chuyên gia Đài Loan
PHẠM YOFI
PHẠM YOFI
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
THÂN VĂN THỜI
THÂN VĂN THỜI
Bác sĩ Cấp cứu
PHẠM THỊ MỸ HẠNH
PHẠM THỊ MỸ HẠNH
Bác Sĩ Răng Hàm Mặt
NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
Bác sĩ đa khoa - Khoa Cấp cứu
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Bác sĩ CKII - Chuyên gia Nội xương khớp
BÙI THÁI ĐẠT
BÙI THÁI ĐẠT
Bác sĩ Khoa Mắt