Logo
Góc y học

Góc y học

LỚP TIỀN SẢN THÁNG 07: HÀNH TRÌNH VƯỢT CẠN
LỚP TIỀN SẢN THÁNG 07: HÀNH TRÌNH VƯỢT CẠN

Mang thai và sinh con là điều tự nhiên mà mọi phụ nữ đều sẽ trải qua. Thông thường, mọi bà mẹ đều chung cảm giác lo sợ hơn là vui sướng khi trải qua hành trình vượt cạn đầu tiên của mình. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn chuyển dạ? Những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai là gì? Và bạn cần phải làm gì để các tai biến thường gặp trong quá trình mang thai giảm đến mức tối thiểu?