Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

5 thói quen phổ biến gây hại cho thận của bạn
5 thói quen phổ biến gây hại cho thận của bạn

5 thói quen phổ biến mà bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe cho thận

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2023
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2023

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2023
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2023

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

TUYỂN DỤNG THÁNG 8
TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Do nhu cầu mở rộng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ và nâng cao việc thăm khám, điều trị của người dân trong và ngoài tỉnh. Tháng 8 này, BV ĐHYD Shing Mark tuyển dụng một số vị trí như sau

 [THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022]
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022]

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau: