Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tuyển Dụng Tháng 2 năm 2019
Tuyển Dụng Tháng 2 năm 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện ĐHYD Shing Mark đang cần tuyển các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG THÁNG 11
TUYỂN DỤNG THÁNG 11

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh 1 cách tốt nhất, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark đang cần tuyển dụng 1 số vị trí sau:

TUYỂN DỤNG 21/9/2018
TUYỂN DỤNG 21/9/2018

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ Y Tế cho bệnh nhân, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shingmark đang cần tuyển dụng thêm các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG 10/8/2018
TUYỂN DỤNG 10/8/2018

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ Y Tế cho bệnh nhân, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shingmark đang cần tuyển dụng thêm các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG 20/1/2018
TUYỂN DỤNG 20/1/2018

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK TUYỂN DỤNG