Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cho khách hàng, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cho khách hàng, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

Tuyển Dụng Tháng 2 năm 2019
Tuyển Dụng Tháng 2 năm 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện ĐHYD Shing Mark đang cần tuyển các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG THÁNG 11
TUYỂN DỤNG THÁNG 11

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh 1 cách tốt nhất, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark đang cần tuyển dụng 1 số vị trí sau:

TUYỂN DỤNG 21/9/2018
TUYỂN DỤNG 21/9/2018

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ Y Tế cho bệnh nhân, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shingmark đang cần tuyển dụng thêm các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG 10/8/2018
TUYỂN DỤNG 10/8/2018

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ Y Tế cho bệnh nhân, Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shingmark đang cần tuyển dụng thêm các vị trí sau: