Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG T3.2024
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG T3.2024

BV ĐHYD Shing Mark tuyển dụng một số vị trí như sau

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG T2.2024
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG T2.2024

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG T2.2024

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 1.2024
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 1.2024

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2023
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2023

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2023
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2023

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

TUYỂN DỤNG THÁNG 8
TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Do nhu cầu mở rộng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ và nâng cao việc thăm khám, điều trị của người dân trong và ngoài tỉnh. Tháng 8 này, BV ĐHYD Shing Mark tuyển dụng một số vị trí như sau