Logo
Đội ngũ Bác sỹ

Đội ngũ Bác sỹ

ĐÀO CÔNG HÓA
ĐÀO CÔNG HÓA
Bác sĩ CKI - Khoa Cấp cứu
NGUYỄN VĂN HIẾN
NGUYỄN VĂN HIẾN
Bác sĩ CKI - Ngoại Chấn thương Chỉnh hình
NGHUYỄN THỊ HUÊ
NGHUYỄN THỊ HUÊ
BÁC SĨ ĐA KHOA - KHOA NHI SƠ SINH
BÙI VĂN LÀNH
BÙI VĂN LÀNH
Bác sĩ CKI - Ngoại Chấn thương Chỉnh hình
TRẦN THANH HIỆP
TRẦN THANH HIỆP
BÁC SĨ ĐA KHOA - KHOA CẤP CỨU
LÔ THỊ MINH CHÂU
LÔ THỊ MINH CHÂU
BÁC SĨ CKI - KHOA SẢN
TÔ HUYỀN TRÂM
TÔ HUYỀN TRÂM
Bác sĩ Răng Hàm Mặt
NGUYỄN THANH TUẤN
NGUYỄN THANH TUẤN
Thạc sĩ Bác sĩ Tai Mũi Họng
PHẠM LÊ VY
PHẠM LÊ VY
Bác sĩ CKI - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
NGUYỄN NGỌC MAI
NGUYỄN NGỌC MAI
Thạc sỹ Bác sỹ Nội tổng quát
TRẦN THỊ TÂM
TRẦN THỊ TÂM
Bác sĩ Gây mê hồi sức
NGUYỄN THANH LÀNH
NGUYỄN THANH LÀNH
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc