Logo
Đội ngũ Bác sỹ

Đội ngũ Bác sỹ

PHẠM LÊ VY
PHẠM LÊ VY
Bác sĩ CKI - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
NGUYỄN NGỌC MAI
NGUYỄN NGỌC MAI
Thạc sỹ Bác sỹ Nội tổng quát
TRẦN THỊ TÂM
TRẦN THỊ TÂM
Bác sĩ Gây mê hồi sức
NGUYỄN THANH LÀNH
NGUYỄN THANH LÀNH
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
PHẠM YOFI
PHẠM YOFI
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
THÂN VĂN THỜI
THÂN VĂN THỜI
Bác sĩ Cấp cứu
PHẠM THỊ MỸ HẠNH
PHẠM THỊ MỸ HẠNH
Bác Sĩ Răng Hàm Mặt
NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
Bác sĩ đa khoa - Khoa Cấp cứu
BÙI THÁI ĐẠT
BÙI THÁI ĐẠT
Bác sĩ Khoa Mắt
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
Thạc sĩ Bác sĩ - Phó Giám đốc Chuyên môn
NGUYỄN MẠNH TIẾN
NGUYỄN MẠNH TIẾN
Bác sĩ Đa khoa - Khoa Tai Mũi Họng
NGÔ XUÂN ĐỊNH
NGÔ XUÂN ĐỊNH
Bác sĩ Ngoại thần kinh