Logo
Thận nhân tạo

Thận nhân tạo

Với 20 máy chạy thận nhân tạo bao gồm 10 máy Bbraun và 10 máy fresenius

Máy chạy thận nhân tạo Bbraun Dialog+

Phục vụ điều trị lọc máu ngoài cơ thể trong các trường hợp suy thận mãn

Dialog+ được cài đặt các tiêu chuẩn với ba cấu hình thiết bị cơ bản phục vụ cho lọc máu ngoài cơ thể. Hệ thống được thiết kế cho các yêu cầu của bệnh nhân trên toàn cầu, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên. Hệ thống xử lý tích hợp và hiệu quả cho phép người sử dụng có số lượng các cấu hình nhiều nhất có thể trong việc thiết lập các thiết bị lọc máu cá nhân. Thế hệ mới của máy Dialog+ thể hiện nhiều cải thiện tiện lợi cho các nhà cung cấp và bệnh nhân. Nó cũng đáp ứng chặt chẽ nhu cầu kinh tế và y tế hiện nay. BBraun, nhà cung cấp hoàn hảo các giải pháp về lọc máu bao gồm: dụng cụ tiêu hao, phụ kiện, các tùy chọn cho điều trị. Một công nghệ y khoa đầy thách thức với chất lượng cao được kết hợp với các thành phần thông minh, cho một mẫu số chung phù hợp: chất lượng điều trị tối ưu cho bệnh nhân .

Máy chạy thận nhân tạo fresenius 4008S: 

Chất lượng điều trị phù hợp với khả năng tài chính

  • Đánh giá liên tục hiệu quả và liều lọc máu (OCM®)
  • Dịch lọc siêu sạch (DIASAFE®plus)
  • Hệ thống cấp dịch bột khô bicarbonate (bibag®)
  • Tính năng Adapted flow1 cho việc sử dụng tối ưu tài nguyên

4008 Series haemodialysis machine:

provides a range of features for high quality treatments, such as:

  • Online assessment of dialysis efficiency and dose (OCM®)
  • Ultrapure dialysis fluid (DIASAFE® plus)
  • Hygienic dry bicarbonate concentrate supply (Bibag®) as the basic configuration for all machines

 

     
      BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK