Logo
Chuyên gia

Chuyên gia

LIN CHENG KUAN
LIN CHENG KUAN
Bác sĩ Chuyên gia Đài Loan
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Bác sĩ CKII - Chuyên gia Nội xương khớp
NGÔ VĂN HỒNG
NGÔ VĂN HỒNG
Bác sĩ CKII - Bác sĩ cộng tác Khoa mắt
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ
Tiến sĩ Bác sĩ - Chuyên Gia Nội hô hấp
LÝ THỊ MỸ DUNG
LÝ THỊ MỸ DUNG
Bác sĩ CKI - Nội tổng quát
MẠC QUỐC DŨNG
MẠC QUỐC DŨNG
Bác sĩ CKI - Khoa Nhi
LÊ THỊ THU THỦY
LÊ THỊ THU THỦY
Tiến sĩ Bác sĩ - Chuyên gia Nội Tim mạch
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
Bác sĩ CKII - Chuyên gia Nội tiết
 ĐOÀN THỊ KIM OANH
ĐOÀN THỊ KIM OANH
Bác sĩ CKII - Chuyên gia Nội tiết
TRẦN THỊ MAI
TRẦN THỊ MAI
Bác sĩ CKII - Nội khoa
TRẦN ĐOÀN ĐẠO
TRẦN ĐOÀN ĐẠO
Bác sĩ CKII - Giám Đốc Chuyên Môn