Logo

Khoa Dược

Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đáp ứng nhu cầu điều trị phục vụ bệnh nhân nội, ngoại trú của Bệnh viện. Thực hiện công tác quản lý và thực thi các quy chế dược, theo dõi sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong điều trị.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số nhân viên: 20

Bao gồm:

- Dược sĩ đại học: 06

- Dược sĩ cao đẳng: 14

2. Về Tổ chức kho

 • Kho Bảo hiểm y tế
 • Kho Nội trú Dịch vụ   
 • Kho Vật tư y tế
 • Kho Hóa chất
 • Nhà thuốc Anh Anh

3.  Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược

 • Quản lý, lập kế hoạch, cung cấp và đảm bảo chất lượng Thuốc và Hóa chất, Vật tư y tế đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh viện.
 • Triển khai công tác Dược lâm sàng và Thông tin thuốc: Kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn việc sử dụng thuốc hợp lý bao gồm: an toàn, kinh tế và hiệu quả. Cung cấp thông tin thuốc kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng cho Bác sĩ, phục vụ công tác khám chữa bệnh.
 • Tổ chức và quản lý hoạt động  của Hệ thống nhà thuốc bệnh viện.
 • Xây dựng phần mềm quản lý thuốc trên hệ thống máy tính nối mạng đảm bảo công tác quản lý cấp phát chặt chẽ, chính xác và thuận tiện.
 • Kiểm tra, theo dõi, thông báo thuốc mới, thuốc chậm phát, thuốc có hạn sử dụng ngắn để luân chuyển, cấp phát kịp thời không để thuốc hết hạn trong kho.
 • Triển khai chia thuốc theo nhóm bệnh giao thuốc đến Khoa lâm sàng.
 • Cấp phát thuốc đến từng bệnh nhân Ngoại trú, bệnh nhân Nội trú xuất viện có sử dụng thuốc ngoại trú
 • Thống kê thuốc cấp phát hàng ngày, đối chiếu kịp thời để phát hiện sai sót.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh viện và nhu cầu kinh doanh với giá cả hợp lý.

Phục vụ bệnh nhân liên tục 24/24 giờ với chất lượng ngày càng tốt hơn.