Logo

Đơn Vị Thận Nhân Tạo

Thận nhân tạo là một phương pháp lọc máu ngoài thận để lấy đi khỏi cơ thể những sản phẩm cặn bã và lượng nước dư thừa. Khi chức năng thận bị suy giảm đến một mức độ nhất định, bệnh nhân cần phải chạy thận thường xuyên nhằm cải thiện tình hình sức khỏe và duy trì sự sống. Để hiểu thêm về phương pháp điều trị này.

1.  GIỚI THIỆU CHUNG: 

Thành lập  ngày 21/11/2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động.

2. CƠ CẤU, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Lãnh đạo khoa: BS CKI Lê Minh Tuấn

- Phụ trách Điều dưỡng: Điều dưỡng Lê Thị Thủy

Nhân viên: 10 người, gồm: 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chạy thận định kỳ.

- Chạy thận cấp cứu.

- Khám, điều trị và tư vấn bệnh thận mạn.

4. CƠ SỞ VẬT CHẤT/TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

- 23 máy chạy thận thông thường.

- 02 máy HDF online