Logo

Đơn Vị Thận Nhân Tạo

Đang cập nhật...

1.  GIỚI THIỆU CHUNG: 

Thành lập  ngày 21/11/2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động.

2. CƠ CẤU, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Lãnh đạo khoa: BS CKI Lê Minh Tuấn

- Phụ trách Điều dưỡng: Điều dưỡng Lê Thị Thủy

Nhân viên: 10 người, gồm: 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chạy thận định kỳ.

- Chạy thận cấp cứu.

- Khám, điều trị và tư vấn bệnh thận mạn.

4. CƠ SỞ VẬT CHẤT/TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

- 23 máy chạy thận thông thường.

- 02 máy HDF  online