Logo
Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Y Tế

Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Y Tế

Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Y Tế áp dụng từ tháng 8/2018

Lưu ý: Một vài dịch vụ có thể thay đổi giá theo quy định của bảo hiểm y tế mà không báo trước.

* Bấm vào fullscreen sau đó ấn phím Ctrl+F để tìm dịch vụ.