Logo

TRẦN TRUNG KIÊN

Ngành học và kinh nghiệm làm việc

1.      Tốt nghiệp Bác sĩĐa khoa tại trường Đại Học Y Dược Huế 2007

2.      Tốt nghiệp Thạc Sỹ Y Học tại Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2014

3.      Chứng ch chăm sóc nhẹ đối với bệnh nhân Ung thư 2012

4.      Chứng chỉ nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Chợ Rẫy 2009

5.      Chứng chỉ Siêu âm tổng quát Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2012

6.      Chứng chỉ quản lý bệnh viện Đại học Y dược TPHCM năm 2015

7.      Thành viên hội Ung thư Việt Nam.

Chứng nhận

1.      Thạc sĩ Y học.

2.      Chứng chỉ chăm sóc nhẹ đối với bệnh nhân ung thư

3.      Chứng chỉ nội soi tiêu hóa.

4.      Chứng chỉ siêu âm tông quát

5.      Chứng chỉ quản lý bệnh viện

Chuyên khoa

1. Năm 2007: điều trị khoa ngoại Tổng Quát Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai.

2. Năm 2008: Bác sĩđiu trị khoa Ung Bướu Bệnh Viện Đa khoa Đồng Nai.

3. Năm 2014 Phó khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.

4. Năm 2018: Trưởng khoa Ung Bướu Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Phòng ban - Khoa

Khoa Ung Bướu
Khoa Ung Bướu

Khoa Ung Bướu Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark được thành lập ngày 16/11/2018. Đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, Khoa Ung bướu đang từng bước phát triển và nâng cao tay nghề cũng như kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh, từng bước khẳng định vai trò khoa trọng điểm của Bệnh viện.

Lịch làm việc