Logo
Khoa Nội

Khoa Nội

ĐÀO SỸ TRÍ
ĐÀO SỸ TRÍ
Thạc sĩ Bác Sĩ - Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp
Võ Thị Nga
Võ Thị Nga
Bác sĩ - Khoa nội
LÊ THÀNH NHÂN
LÊ THÀNH NHÂN
Bác sĩ CKI - Nội tổng quát
TRỊNH DUY BIÊN
TRỊNH DUY BIÊN
Bác sĩ CKI - Khoa Nội
NGUYỄN THỊ THU THỦY
NGUYỄN THỊ THU THỦY
Bác sĩ CKI - Khám Nội
TRƯƠNG BẢO ANH THY
TRƯƠNG BẢO ANH THY
Thạc sĩ Bác sĩ - Nội Khoa
Nguyễn Hữu Đức
Nguyễn Hữu Đức
Bác sĩ CKII - Nội Tim Mạch
TRẦN THỊ MAI
TRẦN THỊ MAI
Bác sĩ CKII - Nội khoa
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ
Tiến sĩ Bác sĩ - Chuyên Gia Nội hô hấp
LÊ THẾ TÂM
LÊ THẾ TÂM
Bác sĩ CKI - Khoa Nội