Logo
Khoa Ngoại

Khoa Ngoại

NGUYỄN VĂN MẠNH
NGUYỄN VĂN MẠNH
Thạc sĩ Bác sĩ - Phó Khoa ngoại tổng quát
RMAH LỰC
RMAH LỰC
Bác sĩ CKI Ngoại Tổng Quát
HOÀNG THANH KHOA
HOÀNG THANH KHOA
Bác sĩ CKI - Ngoại Chấn thương chỉnh hình
ĐỖ HẢI LONG
ĐỖ HẢI LONG
BÁC SĨ CKI
NGÔ XUÂN ĐỊNH
NGÔ XUÂN ĐỊNH
Bác sĩ Ngoại thần kinh
TRẦN KIM LONG
TRẦN KIM LONG
Bác sĩ CKI - Ngoại tổng quát
HÀ NGUYÊN PHONG
HÀ NGUYÊN PHONG
Bác sĩ CKI - Ngoại chấn thương chỉnh hình
NGUYỄN VĂN TỊNH
NGUYỄN VĂN TỊNH
Bác sĩ CKI - Ngoại chấn thương chỉnh hình
TRẦN QUỐC TIẾN
TRẦN QUỐC TIẾN
Bác sĩ CKI - Ngoại thần kinh
PHAN ĐÌNH TRƯỜNG
PHAN ĐÌNH TRƯỜNG
Bác sĩ CKI - Ngoại tổng quát
BÙI VĂN LÀNH
BÙI VĂN LÀNH
Bác sĩ CKI - Bác sĩ Cấp Cứu