Logo
Khoa Ngoại

Khoa Ngoại

VŨ QUANG VIỆT
VŨ QUANG VIỆT
Bác sĩ CKII - Trưởng khoa ngoại Tổng quát
NGUYỄN VĂN MẠNH
NGUYỄN VĂN MẠNH
Thạc sĩ Bác sĩ - Phó Khoa ngoại tổng quát
SỬ SƠN
SỬ SƠN
Bác sĩ CKII - Giám đốc Điều hành
RMAH LỰC
RMAH LỰC
Bác sĩ CKI Ngoại Tổng Quát
HOÀNG THANH KHOA
HOÀNG THANH KHOA
Bác sĩ CKI - Ngoại Chấn thương chỉnh hình
NGÔ XUÂN ĐỊNH
NGÔ XUÂN ĐỊNH
Bác sĩ Ngoại thần kinh
TRẦN ĐOÀN ĐẠO
TRẦN ĐOÀN ĐẠO
Bác sĩ CKII - Giám Đốc Chuyên Môn
TRẦN KIM LONG
TRẦN KIM LONG
Bác sĩ CKI - Ngoại tổng quát
HÀ NGUYÊN PHONG
HÀ NGUYÊN PHONG
Bác sĩ CKI - Ngoại chấn thương chỉnh hình
NGUYỄN VĂN TỊNH
NGUYỄN VĂN TỊNH
Bác sĩ CKI - Ngoại chấn thương chỉnh hình
TRẦN QUỐC TIẾN
TRẦN QUỐC TIẾN
Bác sĩ CKI - Ngoại thần kinh
LÊ XUÂN BẢO
LÊ XUÂN BẢO
Bác sĩ CKI - Ngoại Niệu