Logo
Khoa hồi sức tích cực - Chống độc

Khoa hồi sức tích cực - Chống độc

VŨ THANH TÂM
VŨ THANH TÂM
Bác sĩ CKII - Trưởng khoa hồi sức tích cực - Chống độc
PHẠM YOFI
PHẠM YOFI
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
NGUYỄN THANH LÀNH
NGUYỄN THANH LÀNH
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
NGUYỄN HOÀNG HẢI LINH
NGUYỄN HOÀNG HẢI LINH
Bác sĩ Đa khoa - Khoa Hồi sức tích cực & chống độc
PHẠM LÊ VY
PHẠM LÊ VY
Bác sĩ CKI - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
PHAN ANH DŨNG
PHAN ANH DŨNG
Bác sĩ Hồi sức tích cực & chống độc
TRỊNH VIỆT BẮC
TRỊNH VIỆT BẮC
Bác sĩ Đa khoa - Khoa Hồi sức tích cực & chống độc
LÊ ĐÌNH BÌNH
LÊ ĐÌNH BÌNH
Bác sĩ Đa khoa - Khoa Hồi sức tích cực & chống độc