Logo
Dịch vụ

Dịch vụ

Gói khám sức khỏe thi bằng lái xe ô tô
Gói khám sức khỏe thi bằng lái xe ô tô

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu

Gói khám sức khỏe dành cho nữ giới người nước ngoài
Gói khám sức khỏe dành cho nữ giới người nước ngoài

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe danh cho nam giới người nước ngoài
Gói khám sức khỏe danh cho nam giới người nước ngoài

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi
Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi có hút thuốc uống rượu bia
Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi có hút thuốc uống rượu bia

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám tầm soát ung thư cho nữ giới trên 35 tuổi
Gói khám tầm soát ung thư cho nữ giới trên 35 tuổi

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

CÁC DỊCH VỤ VÀ CHUYÊN KHOA
CÁC DỊCH VỤ VÀ CHUYÊN KHOA

Dịch vụ thủ thuật và khám chuyên khoa