Logo
Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi

Gói khám tầm soát ung thư cho nam giới trên 35 tuổi

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

kham suc khoe nam

* Dịch vụ áp dúng từ ngày 26/04/2019 một vài nội dung và giá có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch vụ khác