Logo
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

* Dịch vụ áp dụng từ ngày 26/04/2019 một vài nội dung và giá có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch vụ khác