Logo
Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai

Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu

* Dịch vụ áp dúng từ ngày 26/04/2019 một vài nội dung và giá có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch vụ khác