Logo
Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc

Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm và chụp X-quang

* Dịch vụ áp dụng từ ngày 26/04/2019 một vài nội dung và giá có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch vụ khác