Logo
An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi

An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng chuyên sâu

* Dịch vụ áp dúng từ ngày 26/04/2019 một vài nội dung và giá có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch vụ khác