Logo

TRẦN QUỐC TIẾN

LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU

  • Ngoại thần kinh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Từ 2008 đến 2014: Học bác sĩ Đa khoa  tại ĐHYD Huế
  • Năm 2016: Sơ bộ Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Từ 2018 đến 2020: CKI Ngoại Thần kinh ĐHYD TP.HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2014 đến 2018: công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất - Đồng Nai
  • Từ 2020 đến nay: công tác tại Bệnh viện ĐHYD Shing Mark

Phòng ban - Khoa

Khoa Ngoại
Khoa Ngoại

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT BV ĐHYD SHING MARK

Lịch làm việc

Phòng Khám Ngoại 2

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Sáng
Chiều